2018.11.22 – I Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

Porządek obrad:

  1. Otwarcie I Sesji Rady Gminy.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
  4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
  7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
  8. Ślubowanie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
  9. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Poniżej dostępny jest zapis audio-video przebiegu Sesji: