2019.02.25 – V Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej IV Sesji Rady Gminy.
  2. Spotkanie z Przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
  4. Uchwalenie statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
  5. Określenie terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
  7. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu.
  8. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.