2019.05.06 – VII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VI Sesji Rady Gminy.
 2. Złożenie gratulacji nowo wybranym sołtysom.
 3. Informacja na temat działań podjętych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca związanych  z ochroną środowiska.
 4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2016 z dnia 28.01.2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2016 z dnia 27.07.2016 r.
 7. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1.09.2019 r.
 8. Ustalenie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Kocmyrzów-Luborzyca”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca na wystąpienie z wnioskiem o skomunalizowanie działki nr 353 w obrębie Karniów.
 11. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.
 12. Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w ramach “Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.
 14. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.