2019.05.30 – VIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VII Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja na temat gospodarki wodnej prowadzonej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
  4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2018.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania z zakresu modernizacji i doposażenia trzech przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.